AMA

E-bok
E-BOK AMA Anläggning 13. Allmän material- och ar...

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. Några viktiga nyheter i "AMA Anläg...

Läs mer
E-bok

3 690 kr

Bästsäljare
Provläs
AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 18: Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker finns nu. För k...

Läs mer
bok

3 690 kr

Bästsäljare
AMA Hus 21

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras. Viktiga nyheter i AMA Hus 21: X XX XXX Till referensverket AMA Hus 21 hör även RA Hus 21 och MER Hus 21. Förändringar som sker mell...

Läs mer
bok

3 690 kr

E-bok
E-BOK AMA Anläggning 07. Allmän material- och ar...

"AMA Anläggning 07" är ett referensverk som används vid upprättande av tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. Stora förändringar har skett inom väg- och brobyggnad. Vägverkets och Banverkets aktuella utförandekrav har beaktats och arbetats in. Avsnittet om...

Läs mer
E-bok

3 690 kr

AMA AF Köp 08. Administrativa föreskrifter med r...

Reglerna i AMA AF Köp 08 är avsedda att tjäna som underlag vid upprättande av administrativa föreskrifter för köp av varor inom byggsektorn. Denna uppdaterade version av AF Köp 98 är anpassad till ABM 07. Koder och rubriker har anpassats till ABM 07 och den strukt...

Läs mer
bok

1 470 kr