RA Anläggning 17. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17

bok

3 690 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 3-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bok Titeln finns även tillgänglig som E-bok
3 690 kr

RA Anläggning 17 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

Några nyheter i RA Anläggning 17:

  • området förorenad jord har fått en omfattande översyn med uppdaterade texter
  • hela avsnittet om träbroar har setts över och fått nya koder och texter för bland annat plåtbeklädnad, nya figurer har tillkommit
  • för de bitumenbundna lagren har underindelningen i ”Nybyggnad” och ”Underhåll” på kodnivå tagits bort
  • för att underlätta beskrivningsarbetet har ännu fler hänvisningsråd till andra koder införts i RA.

Totalt har det gjorts cirka 350 ändringar i BSAB-koderna.

Till RA Anläggning 17 hör även AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17 (Mät- och Ersättningsregler). Förändringar som sker mellan AMA Anläggning 17 och nästa utgåva redovisas i AMA-nytt Anläggning.