Fastighetsköp. 21:a upplagan

av Folke Grauers
bok

286 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 3-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Fastighetsköp behandlar utförligt alla regler om avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten.
Det finns en omfattande HD-praxis främst rörande fel enligt 4 kap 19 § jordabalken; denna praxis analyseras och systematiseras i boken.

Boken används i juristutbildningen och är till nytta även för praktiskt verksamma jurister.
Denna tjugoförsta upplaga är genomgående uppdaterad med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.

Författaren Folke Grauers är docent i handelsrätt vid Göteborgs universitet. Han har specialiserat sig på främst fastighetsköp och andra avtalstyper beträffande fast egendom.