Fastighetspanträttens huvuddrag

av Jonny Flodin
bok

140 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 3-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

En lärobok som behandlar fastighetspant och som i första hand tänkt att användas i kurser allmän fastighetsrätt.

Boken tar upp

  • jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder
  • bestämmelserna om pantsättning av fast egendom,
  • rättsverkningar av pantsättning

Innebörden av panträtt i fast egendom är framförallt att panthavaren har rätt till betalning för sin fordran när en myndighet fördelar medel på den fasta egendomen. Det kanske viktigaste fallet är när medel fördelas efter att en fastighet har utmätts och sålts exekutivt. Bestämmelserna om utmätning och exekutiv försäljning av fast egendom behandlas därför relativt utförligt, men även andra fall då en myndighet fördelar medel på den fasta egendomen tas upp, exempelvis vid expropriation och fastighetsbildning. Tyngdpunkten i boken ligger på inteckning och pantsättning av enskilda fastigheter medan gemensamma inteckningar behandlas mera översiktligt.

Boken är skriven av Jonny Flodin, adjunkt vid KTH och ansvarig för de civilrättsliga kurserna i fastighetsrätt vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.