Hållbarhet

Solvärmeboken

Av: Lars Andrén

"Solvärmeboken" beskriver solvärmesystem som i första hand är lämpade för villamarknaden. På ett enkelt sätt presenteras olika systemlösningar, tillgången på solenergi och hur bästa verkningsgrad uppnås. Här beskrivs även solfångarens konstruktion och komponenter ...

Läs mer
bok

135 kr

Arbete och teknik på människans villkor

Det här är ett läromedel inom arbetsvetenskap, ergonomi, människa och maskin som finns på tekniska utbildningar på universitets- och högskolenivå. Syftet med boken är att studenter ska få grundläggande kunskaper i ämnet och som de sedan kan tillämpa i sin framtida...

Läs mer
bok

560 kr

Arbetsklimat

Skriften med tillhörande webbsidor (hos Prevent) ger information om och metoder för att undersöka och utveckla ett antal organisatoriska och sociala faktorer på arbetsplatsen. Det är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Materialet är ett verktyg för att ...

Läs mer
bok

200 kr

Arbetsmiljö - handbok för chefer och skyddsombud

Av: Georg Frick

Boken ger en samlad och inte alltför komplicerad bild av vad som gäller. Boken gör inte anspråk på att täcka in hela det arbetsmiljömässiga området och fokuserar på de vardagliga, praktiska arbetsmiljöfrågorna.

Läs mer
bok

374 kr

Arbetsmiljö för byggare. Bygg

Av: Sune Sundström

"Arbetsmiljö för byggare" riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet. Den visar hur miljöarbetet styrs av lagar och förordningar och vilka krav som ställs på olika yrkesgrupper på arbetsplatser och i skolan. Boken ingår i ...

Läs mer
bok

421 kr