Arbetsmiljöansvar och straffansvar - två helt olika saker

bok

70 kr exkl.moms

  • Just nu finns inte varan i lager
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Arbetsmiljö
”Arbetsmiljöansvar och straffansvar" klargör begreppen och beskriver skillnaden och mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Många tror att arbetsmiljöansvar och straffansvar är samma sak, men i själva verket är det fråga om två helt olika slags ansvar som följer olika regelsystem. I en viss situation kan det vara en person som har arbetsmiljöansvaret och en annan som straffas.

Det finns dock ett samband mellan arbetsmiljöansvaret och straffansvaret. Om till exempel en arbetsgivare inte tar sitt arbetsmiljöansvar kan han föreläggas eller förbjudas att vidta vissa åtgärder. Bryter han mot föreläggandet eller förbudet kan han straffas.