Lagar & regler

Bästsäljare
30 frågor om BBR - Energi

Av: Mats Östlund

Mats Östlund, informatör och utbildare på AB Svensk Byggtjänst, har sedan 2008 svarat på frågor om byggregler i Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning Energi & Miljö. I ”30 frågor om BBR – Energi” hittar du 30 av frågor- och svars-artiklarna samlade på ett ...

Läs mer
bok

495 kr

34 frågor om BBR - VVS

Av: Mats Östlund

I boken "34 frågor om BBR-VVS" presenteras frågor och svar om luftkvalitet, arbetsmiljö, tappvattenssystem, säkerhet samt ändring av byggnad. En självklar del är brand eftersom kraven har förändrats mycket sedan 2012. Frågorna och svaren bygger på Mats Östlunds ar...

Läs mer
bok

495 kr

Skydd mot skada genom fall. AFS 1981:14

Föreskrifterna innebär att allt arbete ska planeras, ordnas och bedrivas så att olyckor genom att någon faller omkull, halkar, snavar, trampar snett, trampar genom något underlag eller liknande eller faller till lägre nivå förebyggs. Krav ställs på underlag, skydd...

Läs mer
bok

20 kr

Ensamarbete. AFS 1982:3

Denna kungörelse innehåller allmänna bestämmelser om arbete som arbetstagare utför i fysisk eller social isolering från andra människor och innebär att särskilda villkor uppställs för sådana ensamarbeten som är förenade med särskilda risker eller påfrestningar. Ko...

Läs mer
bok

40 kr

Smältsvetsning och termisk skärning. AFS 1992:9

Föreskrifter och allmänna råd för arbete med smältsvetsning och termisk skärning i metalliska material. Föreskrifterna behandlar gasflaskor, gasledningar, märkning, kontroll av luftföroreningar och personlig skyddsutrustning. Giltig fr o m 93-01-01. LJT

Läs mer
bok

84 kr