Avtalslagen. Praktisk tillämpning

av Ulf Contman
bok

270 kr exkl.moms

Traditionella kommentarer till avtalslagen är baserade på lagtexten, förarbeten och rättsfall. Förarbeten är inte lagtext utan innehåller syftet med en bestämmelse. Dessa kommentarer blir därför allmänt hållna. Detsamma gäller rättsfall som löser den enskilda tvisten. Men de är inte tillämpbara på många andra situationer.

”Avtalslagen. Praktisk tillämpning” innehåller en kommentar till lagtexten med inriktning på den praktiska tillämpningen av många bestämmelser. Vad gäller för prislistor, offert, order och ordererkännande? Begrepp som inte ens nämns i avtalslagen.

Den här kommentaren är skriven av en praktiker för ingenjörer, jurister och andra som använder avtalslagen i praktisk tillämpning. Råden är konkreta och rak på sak och avtalslagen gäller om inget annat är avtalat. Men den gäller i en annan tid än när den skrevs 1915. Därför måste man kunna principerna i avtalslagen men konverterade till vardagslivet idag.

Ulf Contman har arbetat med affärsjuridik under hela sitt yrkesverksamma liv med huvudsaklig inriktning på standardavtalsrätten. Förutom hans verksamhet som advokat har han även varit ombud i många tvister och avgjort tvister som skiljeman. Vidare har han varit kursledare för många kurser inom kommersiell avtalsrätt och skrivit kommentarer till flera av våra vanligaste standardavtal.