Bygghandlingar 90 del 2 Kompl kap 4 Brandritn Symboler

bok

375 kr exkl.moms

  • Just nu finns inte varan i lager
  • Går att beställa som företagskund
  • Utforska liknande titlar inom Projektering

Det finns en ny struktur för att beskriva brandskyddet i byggnader som har upprättas för att passa in i dagens sätt att redovisa brandskyddet. Strukturen som BH90, del 2. 4.25 är uppbyggd för redovisning av brandskyddet i de idag förekommande CAD-verktygen. AutoCAD, ArchiCAD, Revit samt Microstation samt en rad andra CAD program. Fram till nu har redovisningen av brandskyddet inte reglerats i någon standard eller rekommendation. Det har lett till att tolkningen av upprättade branddokument har försvårats.

Den nya rekommendationen att redovisa brandskyddet möjliggör utläsning av skyddet i både i färg och svart/vita ritningar. Linestrukturer samt symboler är samordnade med andra in branschen förekommande standarder och rekommendationer. Brand (SBF 1021:1) och El (SEK Handbok 412).