Upphandling

Bokrea
Bästsäljare
200 frågor och svar om entreprenadjuridik

Boken är en sammanställning av frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Urvalet är hämtat från tidningen Bygg­industrins frågespalt Fråga juristerna, där entreprenadjurist...

Läs mer
bok

284 kr355 kr

Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt - 1 häftet....

Av: Richard Hager, Jan Hellner, Annina H. Persson

Kontraktsrätt. Första häftet behandlar den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom arbete på annans egendom entreprenad hyra av lokal fraktavtal hyra av lös egendom immateriella tjänster benefika avtal. Speciell avtalsrätt II utkommer i ...

Läs mer
bok

478 kr

Speciell avtalsrätt II Kontraktsrätt - 2 häftet...

Av: Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

Boken behandlar den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval av bland annat köplagen. Den tar upp frågeställningar som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: Köp av lös egendom Köp av fast egendom Arbete på annans egendom Entreprenad...

Läs mer
bok

463 kr

Provläs
AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anlä...

Av: Byggandets kontraktskommitté

Avtalsförhållandet mellan de professionella parterna i byggprocessen regleras inte i den svenska lagstiftningen. I stället har parterna kommit överens om Allmänna Bestämmelser, AB 04 som ska gälla vid upphandling och avtal av entreprenader OBS! Svensk Byggtjänsts ...

Läs mer
bok

192 kr

AB 04. General Conditions of Contract for Buildi...

Av: Byggandets kontraktskommitté

Detta är den engelska versionen av AB 04. Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader av 2004 års årgång. Ersätter den engelska versionen av AB 92. OBS! Svensk Byggtjänsts avtal med utgivaren BKK medger  endast formatet e-pub ...

Läs mer
bok

481 kr

ABA 99. Contract appendix. General Conditions fo...

Blå häftet innehåller standardvillkoren i ABA 99 Allmänna bestämmelser för leverans av industriella anläggningar översatta till engelska. (These General Conditions shall apply save as varied by written agreement between parties.) Blåa häftet finns även i ett kontr...

Läs mer
bok

125 kr

ABA99. Kontraktspaket - engelsk version

Detta är engelska utgåvan av ABA 99 - Allmänna bestämmelser för industriella anläggningar , kontraktsbilaga (blå häftet). ABA 99 är avsedda för större produktionsanläggningar avseende t ex varor eller energi. Även icke-producerande anläggningar, såsom olika typer ...

Läs mer
bok

605 kr