Ledning

Här kan du läsa mer om Svensk Byggtjänsts ledning.

undefined

Urban Månsson

VD

undefined

Naomi Seid

Försäljnings- och marknadschef

undefined

Erik Kalmaru

Varumärke- och Marknadskommunikationschef

undefined

Annika Nelson

Ekonomichef

undefined

Carola Reuben

Personalchef

undefined

Tommy Hurtig

CIO

Brödtext Rubrik

Brödtext Underrubrik

Som abonnent på Litteraturbevakning (LBT) Anläggning får du med automatik utvald och nyutgiven litteratur inom ämnesområdet Anläggning. Området innefattar lagar, regler, normer och handböcker.

Litteraturbevakning Anläggning

Var påläst inom ditt specialområde
Är du intresserad av markexploaterin g? Undrar du ibland kring tolkning av mängdförteckningar och kopplingar till mät- och ersättningsregler? Med Litteraturbevakning Anläggning får du tips på hur man förbättrar och förnyar användningen av markområden. T ex ”Frågor o svar MER Anläggning” tar upp och tydliggör frågeställningar och interpretationer.

Böckerna du får utskickade genom bevakningen kan även ta upp ämnen som till exempel hydrogeologi med praktiska arbetsmetoder i urberg.

Anläggning är en viktig del av byggprocessen. Oavsett om du arbetar med schaktningsarbeten eller som geokonsult så vill vi lära dig mer om underlaget till gator, torg och gårdar. Till exempel kan det röra sig om ytor som har marksten eller plattor av betong.

Alltid den senaste litteraturen
Med Litteraturbevakning Anläggning kan du vara säker på att alltid ha tillgång till den senaste litteraturen inom allt från vibrationsskador till bergbyggnad. Bevakningen innebär att vi skickar litteraturen till dig så att du får den första av alla, direkt vid utgivningstillfället!

Läs mer och beställ Litteraturbevakning Anläggning

Läs mer och beställ Litteraturbevakning Anläggning