Tillbaka

Så ska byggbranschen bli bättre på avfall

Det är hög tid att ta avfallshantering på allvar.

null

Detta är en ingress

Svenska Miljöemissionsdata, visar att mängden flöde av avfall från bygg- och anläggningssektorn i Sverige är 7,7 miljoner ton. Av dessa kommer 1 miljon från ombyggnation och renovering. Det är mycket och måste därför hanteras rätt. Men hur?

WSP är ett teknik- och analysföretag

som i många år arbetat med miljöfrågor inom bygg- och anläggningsbranschen. Just nu genomför de pilotprojektet ”Resurseffektiv avfallshantering” med Svenska Bostäder för att rikta uppmärksamheten mot avfallssortering. Tillsammans har de arbetat fram ett trepunktsprogram med enkla åtgärder som gör skillnad. Branschen måste bli bättre på sortering, få en högre materialkännedom, och öka kunskapen överlag kring avfallshantering.

– Man måste förstå att avfallssortering är en hållbarhets- och klimatfråga. Men för att göra detta konkret i det pågående arbetet på en byggarbetsplats måste vi hitta enkla, verksamhetsnära redskap, berättar Åsa Ekberg Österdahl som är gruppchef för byggnadsfysik på WSP.

Man måste förstå att avfallssortering är en hållbarhets- och klimatfråga

Avfallshierarkin handlar egentligen om att hantera material så resurseffektivt som det bara är möjligt. Helst ska man undvika avfall överhuvudtaget, men om det inte är möjligt ska man sträva efter att återanvända så mycket som möjligt. När inget annat är möjligt lämnas avfallet till deponi.

– Byggbranschen måste förstå att avfallssortering är en hållbarhets- och klimatfråga. Men för att göra detta konkret i det pågående arbetet på en byggarbetsplats måste vi hitta enkla, verksamhetsnära redskap, säger Åsa Ekberg Österdahl.

Vårt täta samarbete mellan alla inblandade i avfallshanteringsprocessen är mycket värdefullt.

– Om byggavfall sorteras rätt eller inte och kommer kretsloppet tillgodo igen, kan ibland hänga på sådana till synes små saker som att det är ett par trappsteg för många för att nå sorteringskärlet.Eller att kärlet för plast alltid är fullt av annat, osorterat avfall.Lätt att åtgärda om man bara för en dialog. Vårt täta samarbete mellan alla inblandade i avfallshanteringsprocessen är mycket värdefullt, säger Åsa Ekberg Österdahl.Avfallskunskap blir attraktivt Åsa Ekberg Österdahl och projektdeltagarna diskuterade bland annat om man kan minska avfallet, om man kan förpacka bättre och om man kan räkna noggrannare för att minska spillet? De åtgärder som valdes ut skulle vara konkreta och ge störst nytta.

  • Ta fram belöningssystem för när entreprenörerna sorterar bra
  • Ta fram lösningar för att sortera ut mineralull och plast på våningsplanen
  • Genomföra informationstillfälle/utbildning för entreprenörerna avseende vikten av avfallssortering

Dessa är i sig tre mycket enkla punkter. Svårigheterna ligger inte där, utan i att lyfta frågan på agendan, att utbilda, höja medvetenheten och att hitta lösningar som gör att avfallshantering blir en självklar del i arbetet vid en ombyggnation. Den entreprenör som sedan behärskar avfallshantering blir mer attraktiv att anlita.

 

Bild föreställande en webtjänst
Foto: Ama anläggningen
nullSvensk Byggtjänst6 Mar 2018nullSvensk Byggtjänst